Faculty

Speakers

International Faculty

Speakers

National Faculty

Dr. PSN Murthy
Dr. Phaniendra Kumar Valluri
Dr. Jayakumar R Menon
Dr. KK Handa
Dr. Kabikanta Samantaray
Dr. Nupur Nerurkar
Dr. Unnikrishnan Menon
Dr. Anagha Joshi
Dr. Sanjay Subbaiah
Dr. Gautham Kulamarva

Dr. EV Raman
Dr. Gauri Kapre
Dr. Reshmi Nair
Dr. Shama Kovale
Dr. Bhagyashree Bokare
Dr. Manju Issac
Dr. Alok Karulkar
Dr. Jayanthy Pavithran
Dr. Vidhyadharan
Dr. Shashidhar Tatavarthy

Dr. Thirunavukkarasu
Dr. Arpit Sharma
Dr. Rakesh Srivastava
Dr. Sushmita Ghosh
Dr. Deepa Shivnani
Dr. Shruthi Malavalli
Dr. Soumitra Ghosh
Dr. Amitabh Roychaudhury
Dr. Prakash Boominathan
Prasanna S Hegde